Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

ПРОЕКТИ


ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НК “ УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО „

Модул 1- Хубаво е в детската градина

Модул 2 – Иновативна детска градина

ПРОГРАМА РОМАКТ

Проект Подкрепа за приобщаващо образование

ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Проект Готови за многообразие

“ ГОТОВИ ЗА МНОГООБРАЗИЕ“

„ЗАЕДНО КЪМ МНОГООБРАЗИЕТО“ ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТ 2

/25.08.2021 г. – 28.08.2021 г./

Абонирайте се за новите публикации тук

Реклама