Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАДОСТ 1 “ ГР.ОМУРТАГ

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ 1“ – гр.Омуртаг

Детска градина „Радост 1 “ гр.Омуртаг е създадена през 2016 г.

Със Заповед № 378 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 86 по Протокол № 10 от 21.06.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг ЦДГ № 1 „Ценка и Цветанка „, ЦДГ № 2 „Стойне Калайджийски „, ЦДГ № 3 „Иван Калайджийски “ и детска група с. Долно Козарево се преобразуваха чрез сливане в Детска градина № 1 „Радост “ гр. Омуртаг.

Детската градина работи с 11 групи с общо 252 деца от 3 до 6 годишна възраст. Помещава се в 4 сгради – на ул.“Аспарух “ № 12, ул. „28 Януари“ № 1, ул.“Възраждане “ № 7 в гр.Омуртаг и в с.Долно Козарево, ул. „Омуртаг “ № 2.

За децата се грижи екип от 48 квалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал. Обучението е съобразено с изискванията на държавните образователни стандарти за предучилищното образование. Децата изучават български език и литература, математика, околен свят, музика, физическа култура, изобразително изкуство, конструиране и технологии.

Детската градина работи с иновативна технология за обучение, разработена от български екип. За целта разполагаме с интерактивна дъска, лаптопи и таблети за децата в подготвителните групи. Целта на онлайн платформата е по забавен и интерактивен начин чрез мултимедийни игри, тестове и аудио да се придобият проверят знания и умения в различни области.

Детската градина предлага допълнителни дейности по желание на родителите: ранно изучаване на английски език, спортна гимнастика, арт-работилничка.

ДГ № 1 „Радост “ разполага със собствена кухня. Изготвя се специализирано меню по утвърден от Министерство на здравеопазването рецептурник, съобразен с възрастта на децата.

Последни публикации

Абонирайте се за новите публикации тук